Ota yhteyttä

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteyshenkilöt

Koordinaattorit

Piritta Torssonen
MMT, tutkijatohtori, UEF Metsätieteiden osasto
Biotalouden jatkuvan oppimisen kehittäminen. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen koordinaattori ja Join-Bioerko-hankkeen projektipäällikkö. Ohjaan projektitöitä Biotalouden projekti –kurssilla sekä vastaa Metsät, biotalous ja ilmasto-kurssin järjestelyistä.
050 405 8236
Sini Rantanen
MMM, FM, lehtori, metsätalous, Karelia-ammattikorkeakoulu
Metsäbiotalouskoulutus ja metsäbiotalous. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen ja Join-Bioerko-hankkeen koordinaattori Karelia-amk:n osalta. Ohjaan projektitöitä Biotalouden projekti -kurssilla ja vastaan Biotalous ja energia -kurssin järjestelyistä.
0504621967
Tanja Pentinsaari
DI, lehtori, energiatekniikka, Savonia-ammattikorkeakoulu
Energiatekniikka ja sen sovellukset, kiertotalous, ympäristötekniikka. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja Savonia-amk:ssa sekä mukana toteuttamassa Join-bioerko- hanketta.
044 785 6762

Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa ja kehittämishankkeessa mukana

Jukka Tikkanen
MMT, tutkimusjohtaja, Metsäpolitiikka ja ekonomia, UEF metsätieteiden osasto (osaston johtaja 1.1.2021-31.12.2021)
Metsäpolitiikan tutkimus ja opetus: Kansainvälinen metsäpolitiikka, osallistava suunnittelu, ei puuaineiset metsän tuotteet, päätösanalyysi. Vastaan kursseista “Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen biotaloudessa” sekä “Metsät, biotalous ja ilmasto.”
0505942049
Laura Tomppo
FT, yliopistotutkija, UEF sovelletun fysiikan laitos ja SIB Labs -infrastruktuuriyksikkö
Puu- ja biopohjaiset materiaalit sekä erilaiset teknologiat mm. sivuvirtojen prosessointiin. Ohjaan projektitöitä Biotalouden projekti -kurssilla.
Reijo Lappalainen
Professori, biomateriaalitekniikka, UEF sovelletun fysiikan laitos
Biomateriaalit laajasti: niiden tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot. Biojalostuksen uudet menetelmät sivuvirtojen prosessointiin pinnoitteisiin, komposiitteihin, kasvintautien torjuntaan, materiaalitekniikkaan, terveyden huoltoon jne. Biojalostus-kurssi.
0403552564
Harri Auvinen
TkT, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, bio- ja kiertotalouden vahvuusala, Savonia-ammattikorkeakoulu
Bio- ja kiertotalouteen liittyvät TKI-toimenpiteet. Yritysyhteistyö erityisesti Pohjois-Savon alueella. Kv-yhteistyö ja hankkeistus. Bioneerit-verkoston ja Biotalouden ekosysteemin rakentaminen yhteistyössä (Savonia-UEF-Luke-Sakky)
044 785 6923
Jasmin Raitala
Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä, projektityöntekijä, bio- ja kiertotalouden vahvuusala, Savonia-ammattikorkeakoulu
Bio- ja kiertotalouden TKI-projektit
044 785 5041
Anne Poutiainen
MMM, lehtori, opinto-ohjaaja, energia- ja ympäristötekniikka, Karelia-ammattikorkeakoulu
Energia- ja ympäristötekniikka, biotalous ja kiertotalous. Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa vastaan Hiilitaloudesta biotalouteen -opintojaksosta.
050 5020366
Teppo Hujala
Professori, MMT, dosentti, UEF metsätieteiden osasto
Metsäbiotalous, erityisesti metsäbiotalouden ennakointi ja metsätieteisiin sovellettu tulevaisuudentutkimus, uudet liiketoimintamallit ja politiikkakeinot, metsänomistajatutkimus. Vastaan Biotalouden ennakointi ja innovaatiot –opintojaksosta.
050 336 7457
Anniina Kontiokorpi
DI, lehtori, energia- ja ympäristötekniikka, Karelia-ammattikorkeakoulu
Uusiutuvat ja puhtaat energiateknologiat, vähähiiliset ratkaisut, ilmastonmuutos, ympäristövaikutukset, kiertotalous. Olen mukana Join-Bioerko –hankkeessa kehittämässä erikoistumiskoulutuksen toteutusta sekä luennoitsijana Biotalous ja energia -kurssilla.
046 921 1790
Kasperi Vuorikari
DI, projektipäällikkö, prosessi- ja ympäristötekniikka
Bioprosessit, biohiili, termokemialliset prosessit
044 785 6027
Ulla Santti
KTM, TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö, bio- ja kiertotalouden vahvuusala
Bio- ja kiertotalouden hankkeiden vetäminen (Green Data Future Solutions ja AWARE: Against Waste), hanke- ja yritysyhteistyö, sekä yritysten liiketoiminnan kehittäminen. yTiimi-valmentaja ja liiketoiminnan kehittämiseen ja hankkeisiin liittyvien opinnäytetöiden ohjaus.
044 785 6921
Kim Blomqvist
Projektipäällikkö, energia- ja ympäristötekniikka, Karelia-ammattikorkeakoulu
Uusiutuvan energian TKI- hankkeet, vähähiiliset sekä älykkäät ratkaisut.
+358 50 564 2943
Arto Koistinen
FT, Dos. (Biomateriaalien karakterisointi), Tutkimusinfrastruktuurijohtaja, Itä-Suomen yliopisto
Biomateriaalien fysiko-kemiallisen analysoinnin menetelmät. Materiaalien sovellukset kiertotaloudessa ja yritysyhteistyössä. Tutkimusinfrastruktuurin hyödyntäminen biotalouden koulutuksessa.
044 716 3260
Jenni Korhonen
FT, Yliopistonlehtori, UEF kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys
Seppo Auriola
Professori, farmaseuttinen kemia, UEF farmasian laitos
Luonnonaineiden ja lääkeaineiden analytiikka, kromatografia ja massaspektrometria.
Mikko Selenius
projektitutkija
Terminen biomassojen prosessointi, biotisleet, biohiilet ja uudet biopohjaiset tuotteet.

 

 

Lisätietoja valtakunnallisesta Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteistyöverkostosta: www.biotalouskoulutus.fi

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.