Biotalouskoulutuksen kehittäminen

BIOTALOUSKOULUTUS – INNOVAATIOITA JA OSAAMISTA KORKEAKOULUJEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖNÄ

Biotalouskoulutusta kehitetään Itä-Suomessa aktiivisesti. Haemme vastuaksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Minkälaista biotalousosaamista organisaatiossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?
    Minkälaista yhteistyötä korkeakoulut ja yritykset voisivat tehdä, jotta uutta biotalousosaamista syntyisi?
    Minkälainen koulutusmuoto vastaisi parhaiten yrityksen osaamisen kasvattamiseen?

Biotalouden yritys tai organisaatio voi tulla mukaan kehittämään työelämälähtöistä biotalousalan koulutusta, lisätietoja yhteyshenkilöiltä.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.