Biotalouden erikoistumiskoulutus 2018-2020

Tällä sivulla voit tutustua biotalouden erikoistumiskoulutuksen ensimmäiseen toteutukseen 2018-2020 Itä-Suomessa. Ensimmäistä itäsuomalaista bioerko toteutusta kehitettiin ja pilotoitiin OKM erityisavutuksen ja Is-bioerko-hankkeen avulla. Itä-Suomen toteutuksesta vastasivat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen keskeinen tehtävä oli vahvistaa opiskelijoiden asiantuntemusta biotaloudessa, mutta myös kytkeä opiskelu heidän työtehtäviin kehittämisprojektien avulla.

Koulutuksen rakenne

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen rakenne 2018-2020

 

Kehittämisprojektien aiheita

 

Opintojaksojen vastuuopettajat

Biotalouden projekti

Itä-Suomen yliopisto: Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi ja Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Karelia-amk: Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi

Savonia-amk: Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Anne Poutiainen,  anne.poutiainen(at)karelia.fi

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot

Teppo Hujala, teppo.hujala(at)uef.fi

Biotalous verkostotaloutena

Ari Jääskeläinen, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa

Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

Biotalouden sivuvirrat

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Biojalostus

Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Biotalous ja energia

Lasse Okkonen, lasse.okkonen(at)karelia.fi

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.