Biotalouden erikoistumiskoulutus 2022-2023

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) ovat vastanneet Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on ollut 1,5 vuotta. Koulutusta on toteutettu monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen on rakentunut yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Koulutusta on järjestetty opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella vuosina 2018-2023. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdessä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa ovat kehittäneet uuden työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen mallin, jota pilotoitiin Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa 2018-2020. Euroopan sosiaalirahaston tuella biotalouskoulutusta on edelleen kehitetty niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin yhteistyöverkostoja vahvistaen 2020-2022.

Biotalouden erikoistumiskoulutus on ollut yksi keskeisimpiä kehittämisen kohteita. Erikoistumiskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Erikoistumiskoulutukseen voit tutustua tarkemmin Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen käsikirjan avulla.

 

Bioerko Itä-Suomessa Suomen kartalle sijoitettuna

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.