Biotalouskoulutuksia

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat yhdessä kehittäneet biotalousalan koulutusta. Jokaisella korkeakoululla on useita tutkintoon johtavia koulutusohjelmia sekä lyhyitä koulutusohjelmia biotalouden alalla. Yhteistyö on kohdistunut erityisesti jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittämiseen.

Biotalouden erikoistumiskoulutus:

Join-Bioerko – hankkeessa toteutettuja lyhyitä koulutuksia:

Perehdy myös avoimessa ja täydennyskoulutus tarjontaan korkeakoulukohtaisilla sivustoilla:

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.