Biotalouden erikoistumiskoulutus 2020-2022

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen 1. toteutuksen (2018-2020) pohjalta koulutusta jatkokehitettiin Is-bioerko-hankkeen sekä OKM erityisavutuksen turvin keväällä 2020. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen 2. toteutus käynnistyi syksyllä 2020. Koulutuksen rakennetta ja opetussuunnitelmaa päivitettiin ensimmäisen toteutuksen pohjalta. Toteutuksesta vastasivat edelleen Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Jokaisella koululla oli omat vastuuopintojaksot. COVID-19 haastoi opetusta ja siitä syystä koulutus järjestettiin etänä hyödyntäen Zoomia, Teamsia ja DigiCampus-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne

Kehittämisprojektien aiheita

Vesa Kemppainen: Puun tarina puukerrostalossa
Tuomas Kiljunen: Nuoren metsän hoidon myyminen
Mika Määttä: Kotimaisen maankäyttösektorin ilmastotoimien hyödynnettävyys päästökompensoinnissa
Anneli Ollilainen: Ajovoima-akkujen kierrätystoiminta – Oppimisympäristöstä omavalvontaan
Sanna Pukarinen: Kohti Green Care-laatumerkkiä – Green Care-toiminnan laatukäsikirjan kokoaminen Perhekoti Tuomirannalle
Juha Vornanen: Luonnontuotteista kannattavaa liiketoiminta – kannattavuus kuusenkerkän keruuta ja välitystä harjoittavan yrityksen näkökulmasta

Opintojaksojen vastuuopettajat

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.