Metsäsuunnittelu nyt ja tulevaisuudessa


Webinaarisarja metsäammattilaisille ja tutkijoille

 

Ajankohdat:
 • 16.11. klo 14:30-16:00 – Metsäsuunnittelun toimintaympäristö
 • 23.11. klo 14:30-16:00 – Metsäsuunnittelun kehitys yli vuosikymmenien
 • 30.11. klo 14:30-16:00 – Metsätieto – uudet teknologiat ja sovellukset
Tausta:

Ilmastonmuutos, luontokato, digitalisaatio, ja kaupungistuminen luovat haasteita metsien käytön suunnitteluun ja muuttavat metsäpolitiikan toimintaympäristöä. Nykyisessä toimintaympäristössä yritysmäinen metsänomistus on lisääntynyt ja toisaalta osa metsänomistajista ovat varsin etääntyneitä metsistään. Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden toteuttaminen edellyttää enemmän yhteistyötä yli tilarajojen. Lisäksi metsänomistajien sekä metsän tuotteita jatkojalostavien ja palveluita tuottavien yrittäjien toivotaan verkostoituvan luomaan uudenlaista arvoa alueille. Kaikkia yllä mainittuja kehityssuuntia voidaan tukea metsätiedon avulla. Metsätiedon keruussa hyödynnetään entistä enemmän kaukokartoitusta, mutta myös useat työkoneet ja niissä olevat sensorit keräävät tietoa metsistä ja metsäoperaatioista. Kerätyistä tiedoista jalostetaan laskentajärjestelmissä erilaisia tietotuotteita tukemaan päätöksentekoa metsikkökuvion, tilan, alueen, maakunnan ja valtakunnan tasoilla. Metsätietoa on saatavilla avoimesti ja sitä hyödynnetään laajalti erilaisissa sovelluksissa metsäsuunnittelun apuna.

Webinaarien tarkoitus on esittää kattava, ymmärrettävä ja tutkimukseen perustuva kokonaiskuva siitä, miten metsätietoon pohjautuen voidaan tukea päätöksentekoa. Webinaari auttaa ymmärtämään tämänhetkisestä metsäsuunnittelun toimintaympäristöä, nykyaikaisia metsäsuunnittelun menetelmiä ja niihin pohjautuvia palveluita.

Webinaarit ovat koottu niin, että kolmen laajan teeman alla kuullaan tutkijoiden alustuksia ja opiskelijoiden puheenvuoroja. Lopuksi käydään teemoihin liittyvää keskustelua.

Kohderyhmä:
 • metsäsuunnittelun ja metsätiedon parissa toimivat henkilöt
 • metsäsuunnittelun tutkijat ja opiskelijat
 • metsänomistajat ja kaikki metsien käytön suunnittelusta kiinnostuneet

 


Webinaarien teemat ja sisällöt:


16.11. klo 14:30-16:00 – Metsäsuunnittelun toimintaympäristö

 • Osaamistavoite:
  • ymmärtää metsäsuunnittelun, metsäpolitiikan ja metsien käytön väliset yhteydet
  • osaa selittää metsäsuunnittelun merkityksen ja eritellä siihen liittyviä haasteita ja ratkaisumalleja
 • Sisältö:
  • globaalin, eurooppalaisen ja kansallisen politiikkaympäristön toimintahaasteet metsäsuunnittelun näkökulmasta
  • metsäsuunnittelu metsien käytön ohjaajana ja käyttömuotojen yhteensovittajana
  • metsäsuunnittelun muodot ja tasot ja haasteet yhteensovittamisessa
  • metsäomistajakunnan muutos metsäsuunnittelun tavoitteiden ja työtapojen muovaajana
 • Puhujat:
  • Jukka Tikkanen, tutkimusjohtaja metsäpolitiikka
  • Jari Vauhkonen, prof. metsäsuunnittelu


23.11. klo 14:30-16:00 – Metsäsuunnittelun kehitys yli vuosikymmenien

 • Osaamistavoitteet:
  • ymmärtää päälinjat metsäsuunnittelun muutoksesta 80-luvulta nykypäivään sekä muutoksen taustat ja perustelut
  • osaa eritellä näkökulmia metsäsuunnittelun jatkuvaan muutokseen
 • Sisältö:
  • metsäsuunnittelu 80-luvulta 2020-luvulle
  • luotaus kohti metsäsuunnittelun 2040-lukua
  • teknologia metsäsuunnittelun kehityksen mahdollistajana
 • Puhujat:
  • Jyrki Kangas, prof. metsäbiotalous
  • Teppo Hujala, prof. metsäbiotalouden ennakointi
  • Metsätieteiden opiskelija, Hanna Siiskonen


30.11. klo 14:30-16:00 – Metsätieto – uudet teknologiat ja sovellukset

 • Osaamistavoite:
  • ymmärtää erilaisten mittaus- ja sensoriteknologioiden mahdollisuuksia metsätiedon keruussa ja hyödyntämisessä
 • Sisältö:
  • tilannekatsaus mittausteknologioiden perusteisiin ja hyödyntämiseen metsätiedon keruussa
  • visio sensoriteknologian käytöstä ja hyödyntämisestä metsissämme 2032
 • Puhujat:
  • Mikko Vastaranta, prof. digitalisaatio ja tietojohtaminen metsäbiotaloudessa
  • Kalle Kärhä, prof. metsäteknologia, erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaatio
  • Metsätieteiden opiskelija, Johannes Pohjala

 

Ilmoittaudu webinaareihin tästä. Ilmoittautuminen on auki 29.11.2022 asti.

Voit ilmoittautua kaikkiin webinaareihin kerralla ja ilmoittautumisen vahvistusviestissä saat osallistumislinkin Zoomiin.

Webinaarien toteutuksesta vastaa Join-Bioerko – hanke sekä UNITE – lippulaiva.

kuvituskuva

Lisätietoja webinaareista:

Piritta Torssonen, Itä-Suomen yliopisto (piritta.torssonen(at)uef.fi)

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.