Is-bioerko -hanke

Itäsuomalainen Biotalouden erikoistumiskoulutus

Biotaloudessa luonnonvarojen kestävä käyttö ja käytön hyväksyttävyys ovat keskeisiä ja ne otetaan huomioon hankkeessa kehitettävässä erikoistumiskoulutuksessa. Hankkeessa kehitetään Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen sekä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa uusi työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen malli, jota pilotoidaan Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa vuosina 2018-2020.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:

  1. Valtakunnallisesti suunnitellun biotalouden erikoistumiskoulutuksen räätälöinti Itä-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin
  2. Itäsuomalaisen työelämälähtöisen koulutusmallin rakentaminen parhaita työelämälähtöisen pedagogiikan malleja ja kokemuksia hyödyntäen
  3. Yliopiston ja korkeakoulujen biotalouden parhaan osaamisen kanavoiminen alueen yritysten kehittämisongelmien ratkaisuun koulutuksen kautta
  4. Yliopiston ja korkeakoulujen opettajien kouluttaminen työelämänlähtöiseen koulutusmalliin
  5. Itäsuomalaisen biotalouden työelämälähtöisen koulutusmallin pilotointi ensimmäisessä erikoistumiskoulutuksessa vuosina 2018-2020
  6. Korkeakoulujen yhteisen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen kysyntäpotentiaalin selvittäminen kansainvälisenä koulutusvientituotteena.

Hankkeen välittömänä tavoitteena on kouluttaa 30 biotalouden alan ammattilaista tai alalle suuntautuvaa ammattilaista uudessa erikoistumiskoulutuksessa vuoden 2020 kesään mennessä ja siten edistää koulutettavien työllistymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Lisäksi 30 opiskelijaa suorittaa yhden erikoistumiskoulutuksen 10 op:n mittaisen eriyttävän opintojakson. Välillisenä tavoitteena on yliopiston ja korkeakoulujen opetuksen työelämärelevanssin parantaminen ja yliopiston ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen biotalouden alalla. Erikoistumiskoulutukseen otetaan korkeakoulutuksen käyneitä opiskelijoita riippumatta työmarkkina-asemasta.

Hankkeen esite

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.