Hakeminen

Haku Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutukseen (30 op)

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen 3. toteutus käynnistyy 27.-28.1.2022. Opiskelupaikkaa hakeneille ja hyväksytyille on välitetty tieto valinnasta sekä koulutuksen aloituksesta.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä.
 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 1.10.-1.11.2021. Hakija hakee yhteen kolmesta Biotalouden erikoistumiskoulutusta Itä-Suomessa järjestävistä korkeakouluista. Vaihtoehtoja ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hakija valitsee sähköisen hakulomakkeen sen mukaan, mihin korkeakouluun hakee. Korkeakouluvalinta tehdään oheisten kuvausten perusteella siihen korkeakouluun, joka parhaiten vastaa hakijan osaamistavoitteita.
 
Hakemuksessa hakijan tulee kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle (motivaatiokirje):
1. hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle 
2. hyöty omalle työpaikalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllistymiselle
Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV.   
Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona viimeistään 1.11.2021 klo 15:00 mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.
 

 

Valintamenettely

 

Biotalouden erikoistumiskoulutukseen valitaan 45 opiskelijaa (15 Savoniaan, 15 Itä-Suomen yliopistoon ja 15 Karelia-ammattikorkeakouluun). Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Maksimipistemäärä on 15 ja hakijan on saatava vähintään 2 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijan tulee kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle (motivaatiokirje):

 

  1. hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle 10 pistettä
  2. hyöty omalle työpaikalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllistymiselle 5 pistettä

 

Tasapistetilanteessa opiskelijaksi valitaan se, jolla on korkeammat pisteet kohdasta ”hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle”. Jos hakijoilla on samat pisteet ko. kohdasta, arvotaan opiskelupaikan saava.

 

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

 

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 12.11.2021 sähköpostilla. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 28.11.2021 mennessä. Opinnot alkavat 1.1.2022 jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja opiskeluoikeusaika kestää 31.12.2023 saakka, johon mennessä opinnot on suoritettava.

 

Hinta

 

Koulutus on maksullinen. Hinta on 900 €/osallistuja (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 23.3.2022 ja 30.9.2022.

 

Korkeakoulujen kuvaukset

 

Itä-Suomen yliopiston vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa ovat erityisesti metsät, maaseudun kehittäminen ja biojalostus. Näihin sisältyvät mm. bio- ja kiertotalouden toimintaympäristön ja sen muutoksen jäsentäminen, luonnonvarojen käytön uudelleen määrittyvä kestävyys, osallistava johtaminen (co-management), yhteiskuntavastuu, digitalisaatio ja alustatalous biotaloudessa. Näitä teemoja käsitellään muun muassa aluekehityksen ja metsätalouden eri tehtävien näkökulmista. Biojalostuksen osalta koulutukseen sisältyy mm. erotus- ja puhdistustekniikoita (erityisesti termiset- ja uuttotekniikat, suodatus, HPCCC, tislaus, kiteytys, …), sovelluslähtöinen kemiallinen ja mikrobiologinen analytiikka sekä sovellukset ja niiden kehitys (esim. hienokemikaalit, terveys- ja lääkevalmisteet, ravintoaineet, elintarvikkeet, aromit ja hajusteet, funktionaaliset tuotteet, (bio)materiaalitekniikka).

 

Karelia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti biotalous ja energia. Tähän sisältyy mm. yhteiskunnallinen päätöksenteko energianbiotaloudessa ja energiantuotannon taloudelliset ohjauskeinot, hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet ja teknologiavaihtoehdot, energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus sekä uudistuva energialiiketoiminta ja yrittäjyys.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti kiertotalouden prosessit. Tähän sisältyy mm. kiertotalouden toimintaperiaatteet, erilaiset biotaloudesta syntyvät sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen sekä hyödyntämisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Näkökulmia kiertotalouteen tuodaan erityisesti maatalouden, energiantuotannon ja liiketoiminnan kannalta.

Voit ladata koulutuksen pdf-esitteen tästä.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.