Koulutus

Biotalouskoulutus Itä-Suomessa

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) vastaavaat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta ja seuraava koulutus alkaa syksyllä 2020. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdessä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa ovat kehittäneet uuden työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen mallin, jota pilotoitiin Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa 2018-2020.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.