Biotalouden erikoistumiskoulutus – Vuoden 2021 avaus opintojen parissa

Vuoden 2021 ensimmäinen kontaktijakso pidettiin 4. – 5.2. etäyhteyden avulla Zoomin kautta. Kontaktijakson pääteemana jatkoimme Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen biotaloudessa – opintojakson parissa. Tällä kertaa työpajan teemana oli palvelumuotoilu. Työpajan vetäjänä toimi Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntija Jari Niemelä. Palvelumuotoilun teemaa lähestyttiin Join-bioerko hankkeen kautta pohtimalla biotalouden asiantuntijuuden verkostorakennetta sekä sen muotoilua hyödyntäen Blue print – menetelmää. Bioerko-opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, ja jokaisella ryhmällä oli sama tehtävänanto; Miten biotalousalan verkosto rakentuu ja miten se saadaan toimivaksi konseptiksi, jolla on jatkotoiminnan edellytykset? Opiskelijamme olivatkin varsin haastavan tehtävän edessä pohtiessaan Blue Print – mallin avulla vastausta tähän kysymykseen.

Lyhyen alustuksen ja käytännön ohjeistuksen jälkeen opiskelijat pääsivät työstämään ryhmissä ratkaisuaan tähän varsin visaiseen kysymykseen. Apua, ohjausta ja sparrausta he saivat työpajan vetäjältä Jari Niemelältä. Työpajassa ideat lensivät ja opiskelijat työskentelivät hyvin intensiivisesti koko torstai iltapäivän ajan. Koulutustiimi odotti varsin jännittyneinä, millaisiin ratkaisuihin ryhmät olivat päätyneet.

Perjantaiaamuna lyhyen valmistautumisen jälkeen ryhmät pääsivät esittelemään omat tuotoksensa. Saimme kuulla kolme hyvin erityyppistä ja mielenkiintoista esitystä. Keskustelu aiheen parissa kävi hyvin innokkaasti eikä lounastauolle meinattu malttaa siirtyä ollenkaan! Ryhmien laatimiin ratkaisuihin olimme hyvin tyytyväisiä – näistä on hyvä jatkaa Join- bierko hankkeen verkostorakentamisen edistämistä.

Perjantai-iltapäivänä lounaan jälkeen saimme kuulla UEF:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden puheenvuoroissa näkemyksiä biotalouden edistämiseen liittyvistä toimista ja hankkeista Pohjois-Savossa. Asiantuntijapuheenvuoroissa esiintyivät UEF:n Reijo Lappalainen ja Savonia-ammattikorkeakoulusta Harri Auvinen sekä Ulla Santti. Iltapäivän osuus jatkui videoesityksen muodossa, jossa pääsimme tutustumaan Kuopiossa sijaitsevan Iso-Kallan Panimon tuotantoprosessiin sekä myös tuotteisiin. Yrityksen toimintaa esitteli Sami Rissanen. Iltapäivän päätteeksi saimme vielä yritysesittelynä kuulla Envitecpolisin toimintaa ja kasvutarinaa toimitusjohtaja Mika Arffmanin esittelemänä.
Kokonaisuutena helmikuun kontaktijakso onnistui erinomaisesti. Tästä on hyvä jatkaa opintoja ja kohti huhtikuun kontaktijaksoa.

Kirjoittanut Tanja Pentinsaari, Savonia-ammattikorkeakoulu

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.