Kehittämistyöpajat Kuopiossa ja Joensuussa

Korkeakoulut ja työelämä yhteistyössä kehittämässä Biotalouden erikoistumiskoulutusta Työelämä ja korkeakoulut ovat toimineet poikkeuksellisen tiiviisti yhteistyössä Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämä yhteistyö jatkui kehittämistyöpajoissa Kuopiossa (23.4.) ja Joensuussa (2.5.).  Työpajojen tavoitteena oli keskustella ja ideoida koulutuksen sisältöjä ja toteutusta sekä löytää laajemminkin toimintatapoja työelämän ja korkeakoulujen yhteistyölle koulutuksen kehittämisessä. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 50 korkeakoulujen […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.