Biokaasu tutuksi koulutusmatkoilla

Biotalouden osaamista voi lisätä nyt myös koulutusmatkojen kautta! Karelia-amk ja Savonia-amk järjestävät yhdessä maatilallisille, pienyrittäjille, energiayrittäjille, kunnan edustajille sekä muille kiinnostuneille kaksi biotalouden koulutusmatkaa maaliskuussa 2022. Koulutusmatkoilla tutustutaan paikalliseen biokaasun tuotantoon, erilaisiin tuotantotekniikoihin sekä loppumädätteen hyödyntämiseen. Kiinnostavinta tietenkin on, mitä tuotetulla biokaasulla tehdään ja onko biokaasutuotanto kannattavaa. Mukana koulutusmatkoilla on Envitecpolis Oy:n monessa ”lietteessä” pyöritetyt […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.