Biotalousosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti

Juuri päättyneessä biotalousosaamisen kehittämishankkeessa tavoitettiin yli 500 biotalouteen kytkeytyvää henkilöä. Hankkeen myötä on lisätty Itä-Suomen näkyvyyttä biotalouden aktiivisena toimijana ja kouluttajana. Tässä blogissa kerromme ”Itä-Suomen kansainvälisen biotalousosaamisen kehittäminen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen keinoin” -hankkeen, tuttavallisemmin Join-bioerkon, tuloksista. Hanke alkoi elokuussa 2020 ja päättyi joulukuussa 2022. Toteuttajina Itä-Suomen yliopisto, Karelia-amk ja Savonia-amk. Kerrataan ensin hankkeen tavoitteet. Hankkeen […]

Lue lisää

Diving into the Bioeconomy in Chile: Experiences from our visit

Two years passed since we started our collaboration with four universities in Chile: Universidad Católica del Maule (UCM), Universidad de Talca (UTalca) Universidad de Concepción (UDEC), and Universidad Austral de Chile (UAch). These Universities have a long history and wide expertise in forestry, agriculture, agroforestry systems, and biotechnology. They are ranked among the 20 best […]

Lue lisää

Koulutusmatka biohiilen tuotanto- ja myyntiorganisaatioihin

Toisen biohiileen keskittyvän koulutusmatkan tarkoituksena oli tutustua Suomessa kehitettyihin nykyaikaisiin biohiilen tuotantomenetelmiin ja biohiilen markkinoihin. Matka järjestettiin 12.10.2022. Raussin Energia Oy Ensimmäinen vierailukohde oli Kouvolassa Raussin Energia Oy. Raussin Energia Oy:n omistaja/toimitusjohtaja Taisto Raussi kertoi yhtiön historiaa ja esitteli biohiilen tuotantoa. Biohiilen tuotantolaite oli toiminnassa, joten pääsimme tutustumaan koko laitekokonaisuuden toimintaan sekä ”hypistelemään” niin raaka-ainetta […]

Lue lisää

Koulutusmatka biohiilen ja pyrolyysitekniikan tutkimus- ja kehittämisympäristöihin

Koulutusmatka järjestettiin 15.-16.6.2022 osana Join-bioerko -hanketta. Koulutusmatkan tarkoituksena oli tutustua Suomessa kehitteillä oleviin ja nykyaikaisiin biohiilen tuotanto- ja jalostusmenetelmiin sekä monipuolisesti muihin kiertotalouden osa-alueisiin. HSY Lietepyrolyysilaitos Ensimmäinen ekskursiokohde oli Espoon HSY:n Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksessa, joka on Pohjoismaiden suurimpia jätteenkäsittelykeskuksia. HSY:llä on useampi hanke jätelietteen tutkimiselle ja sen hyötykäytön edistämiselle. Näihin kuuluvat mm. RAVITA, RAHI ja lietehiilihanke. […]

Lue lisää

Lähellä tuotetun biokaasun merkitys kasvaa

Osana Join Bioerko – hanketta on järjestetty koulutusmatkoja biotalouden ajankohtaisista aiheista. Marraskuussa (1.-2.11.2022) oli vuorossa biokaasuaiheinen koulutusmatka, jossa keskityttiin erityisesti biokaasun lähituotantoon maatilakokoluokassa. Kaksipäiväinen koulutusmatka sisälsi vierailut Luke:n Maaningan tutkimuslaitoksen biokaasun tuotantoon sekä biokaasulaitostoimittaja Demeca Oy:n tuotantolaitokseen sekä Demeca Oy:n toimittamien maatilojen biokaasuratkaisuihin Haapavedellä. Tällä hetkellä biokaasun osalta toteutetaan vuonna 2020 hyväksytyn kansallinen biokaasuohjelman toimenpiteitä, […]

Lue lisää

Arvonlisää biotalousosaamisella

Marraskuussa järjestettävässä ”Biotalous muuttuvassa yhteiskunnassa” – seminaarissa kuullaan kestävyydestä yhteiskunnallisena ajurina, vastuullisuudesta biotaloudessa sekä ilmastoturvallisuudesta. Lisäksi kuullaan käytännön esimerkkejä biotalouden työelämälähtöisistä kehittämisprojekteista. Biotalous yhteiskunnassamme kytkeytyy moniin elinkeinoelämän osa-alueisiin. Biotalouden eri sektorit painottuvat alueellisesti, ja esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on vahva metsäbiotalouden osaamiskeskittymä. Vastaavasti Pohjois-Savossa biojalostus on valittu yhdeksi maakunnan kärkialoista. Biotalouden avulla yhteiskunta voi vastata mm. ympäristö-, […]

Lue lisää

Suomalaisen osaamisen vientiä valtameren taakse

Uruguayihin kohdistuneesta opintomatkasta olemme nyt kirjoittaneet 3 blogia, joista tässä seuraa viimeisin liittyen jätehuollon kehittämiseen. Tutustuimme laajasti tutkimus- ja koulutustarjontaan paikallisen teknillisen ammattikorkeakoulun UTEC:n vieraana ja kiersimme maata kattavasti. Uruguayssa kasvatetaan paljon karjaa ja soijaa ruuantuotantoon sekä eukalyptusta selluteollisuuden tarpeisiin. Pääsimmekin vierailemaan sellutehtailla, puuplantaaseilla, laboratorioissa ja useilla yliopistokampuksilla. On mielenkiintoista huomata miten monet suomalaisille itsestään […]

Lue lisää

Biotalouden projekteja, palvelumuotoilua ja verkostoitumista

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen lähipäivät pidettiin Kuopiossa 9.-10.6.2022. Viimein saatiin pidettyä ensimmäiset lähiopetuspäivät koronapandemian jälkeen. Päivät olivat sään tavoin täynnä vaihtelua, kun opiskelijoiden omien projektitöiden, laboratorio- ja yritysvierailuiden sekä eri alan luentojen ja palvelumuotoilutyöpajojen yhdistelmällä vietettiin pari päivää tiiviisti biotalouden alan eri aiheiden parissa. Torstaiaamuna Savonian tiloihin kokoontuessa ilmassa piillyt pieni jännittyneisyys karisi jo ensimmäisten tuntien aikana, […]

Lue lisää

Metsäbiotalousmietteitä maailmalta

Join-bioerko-hankkeemme Uruguayn opinto- ja yhteistyömatkan yksi pääteemoista oli paikalliseen metsäteollisuuteen ja -talouteen tutustuminen. Reilun viikon matkallamme saimmekin huhtikuussa 2022 tutustua laajasti Uruguayn eri metsäalan toimijoiden toimintaan. Fray Bentosissa pääsimme vierailemaan UPM-kymmene Oyj:n vuonna 2007 toimintansa aloittaneeseen sellutehtaaseen, maan keskiosissa sukelsimme puolestamme syvälle plantaasimetsien siimekseen ja INIA:lla (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) saimme kuulla paikallisesta metsäalan […]

Lue lisää

Yhteistyötä yli valtameren ja aikaerojen

Join-bioerko-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä biotalouden saralla. Tähän liittyen toteutimme huhtikuussa 2022 opintomatkan toiselle puolelle maapalloa. Yhteistyöoppilaitoksemme sijaitsee siis kaukana, mutta otetaanpa alkuun pieni arvuutteluleikki – mikä maa on kyseessä? Tämä maa sijaitsee Atlantin rannikolla. Asukasmäärä tässä maassa on noin puolet Suomen asukasmäärästä. Pinta-alaltaankin maa on noin puolet Suomesta. Maassa sijaitsee paljon […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.