Parempaa biotalouskoulutusta yhdessä

Itäsuomalainen biotalouden erikoistumiskoulutus, Is-bioerko-hanke päättyi 30.6.2020. Reilun kahden vuoden matka biotalouden koulutusta yhdessä kehittäen on ollut antoisa ja opettavainen toteuttajille ja muille mukana olleille.

Hankkeen viimeisessä ohjausryhmässä keskustelimme laajasti hankkeen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Biotalous poikkeaa jonkin verran perinteisistä oppialoista poikkitieteellisen luonteensa vuoksi. Is-bioerko -hankkeen kautta on tunnistettu monia korkeakoulujen tekemisiä, jotka kytkeytyvät biotalouteen ja Itä-Suomessa on nyt selkeästi biotalouden koulutuskokonaisuus, jota ei ennen tätä hanketta ollut. Kokonaisuus on siten yhtenäisempi ja helpommin esiteltävissä kuin ennen tätä hanketta. Yleisesti ottaen koulutuksessa kilpailu opiskelijoista kasvaa koko ajan ja Itä-Suomen korkeakoulujen keskinäistä tuttuutta pitää osata hyödyntää tässä kilpailutilanteessa. Is-bioerko osoitti, että ammattikorkeakoulujen ja yliopiston erilaiset profiilit täydentävät oivallisesti toisiaan. Parhaimmillaan Biotalouden erikoistumiskoulutus voi toimia myös tiedonvälityskanavana tutkijayhteisön, kouluttajien ja työelämän välillä. Tällöin tutkimustieto olisi vielä aiempaa paremmin kytköksissä koulutuksiin sekä työelämän tarpeisiin. Itä-Suomen alueella hiilineutraalius, jatkuva oppiminen, kansainvälistyminen ja yhteistyö ovat tärkeitä tavoitteita jatkossakin. Keskeistä on myös alueellisen osaamisen eteenpäin vieminen. Is-bioerkon ja erityisesti pandemian mukanaan tuoman uuden normaalin myötä uskomme, että avainasemassa ovat jatkossakin etäopetuksen, koulutussisältöjen monipuolisuuden ja modulaarisuuden kehittäminen.

Bioerkon logo, jossa kolmion kärkinä koulutus, työelämä sekä tutkimus ja kehittäminen

Kun olemme vauhtiin päässeet, jatkamme biotalouden koulutuksen kehittämistä hankkeessa, jonka pitkä otsikko on ”Itä-Suomen kansainvälisen biotalousosaamisen kehittäminen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen keinoin”, tuttavallisemmin Joinbioerko. Uusi hanke on saanut ESR-rahoituksen ja kehitämme siinä biotalouskoulutuksen tarjontaa laajemmaksi mm. tarjoamalla MOOC-kursseja, parantamalla verkostoitumista ja mentorointia sekä toteuttamalla koulutusvientipilotointeja. Luonnollisesti jatkamme myös tiivistä työelämäyhteistyötä. Syyskuun alussa starttasi myös Biotalouden erikoistumiskoulutuksen toinen toteutus, jossa ensimmäisen pilotointikoulutuksen palautetta ja kehittämisideoita päästään testaamaan käytännössä.

– Itä-Suomen korkeakoulujen ainutlaatuiset biotalouden erikoistumisopinnot on erinomainen mahdollisuus yrityksille ja muille organisaatioille lisätä henkilöstön osaamista tulevaisuuden osaamisalueella. Kokemukset erikoistumisopinnoista ovat erinomaiset, toteaa Is-bioerko -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anssi Niskanen.

Tässä vaiheessa kiitämme biotalouden koulutuskokonaisuuden kehittämiseen osallistuneita, erityisesti rahoittajaa ja ohjausryhmää. Jatkamme kuitenkin Joinbioerko-hankkeessa viestintää tässä blogissa ja tutuissa somekanavissa, joten pysyhän kuulolla!

Kirjoittanut Laura Tomppo, yliopistotutkija, Is-bioerkon projektipäällikkö, UEF ja Jukka Tikkanen, tutkimusjohtaja, Is-bioerkon vastuullinen johtaja, UEF

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.