Sadonkorjuuta biotalouden erikoistumiskoulutuksessa Itä-Suomessa

Biotalouden erikoistumiskoulutus (bioerko) käynnistyi Itä-Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Vuonna 2022 aloitetun kolmannen toteutuksen viimeisten opiskelijoiden on puolestaan määrä valmistua nyt aivan näillä hetkillä. Joulukuun 2023 lopussa yhteensä 35 opiskelijaa on suorittanut laajuudeltaan 30 opintopisteen opintokokonaisuuden. Lisäksi reilut parikymmentä opiskelijaa on suorittanut osia opintokokonaisuudesta. Hakijoita erikoistumiskoulutukseen on vuosien varrella ollut yhteensä 70 kappaletta.

Biotalouden erikoiskoulutuksen opinnot ovat tarjonneet opiskelijoille mahdollisuuden syventää asiantuntijaosaamista biotaloudessa, mutta lisäksi auttaneet myös vahvasti alalla verkostoitumisessa ja monien mielenkiintoisten mahdollisuuksien hahmottamisessa. Opintojaksot ovat käsitelleet laajasti biotalouden eri osa-alueita niin metsäisistä teemoista energiaan kuin kiertotalouteenkin. Kolmen korkeakoulun yhteistyönä on voitu luoda kokonaisuus, josta jokainen opiskelija on varmasti löytänyt omat mielenkiinnon kohteensa, haasteensa ja kehittymismahdollisuutensa.

Näiden kuluneiden vuosien aikana on ehditty kokea monenlaisia hetkiä niin itse biotalouden kuin erikoistumisopintojenkin suhteen. Milloin on yhdessä hämmästelty biotalous-käsitteen laajuutta, milloin puolestaan innostuttu projektitöistä ja toisaalta toisinaan pohdittu opiskelun ja muun elämän yhteensovittamista. Tutustumisvierailujen kautta on nähty biotalouden alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tositoimissaan ja inspiroiduttu näiltä saaduista uusista ajatuksista. Opintojen varrella ymmärrys biotalouden alan eri mahdollisuuksista on lisääntynyt niin opiskelijoiden kuin toteuttajienkin osalta ja yhteistuumin onkin monesti todettu, että biotalouden alalla tekemistä kyllä riittää. Erikoistumisopinnot ovat johdattaneet useamman opiskelijan aivan uudelle työuralle ja sitäkin useamman työnkuva on muuntunut biotalouden alaa tukevaksi. Toisinaan muutokset ovat voineet olla pieniä ja käytännönläheisiä, kuten toimiston muovisista vesipulloista luopuminen, mutta toisinaan taas opiskelijan koko työnkuva on muuttunut biotalouspainotteiseksi.

Ylpeänä olemmekin saaneet saatella niin nämä lähiaikoina valmistuvat kuin jo aiemminkin valmistuneet opiskelijat eteenpäin matkallaan biotalouden maailmassa. Iloisia olemme myös joka ikisestä muusta koulutuksessa mukana olleesta. Biotalouden alalla jatkuva oppiminen on ehdottoman tärkeää, joten opiskelua ei kannata lopettaa, vaikka koulutuksia olisikin jo taskussa. Tähän liittyen kannattaakin pitää mielessä, että vaikka Itä-Suomen biotalouden erikoistumiskoulutuksen uuden ryhmän aloitusajankohdasta ei tällä hetkellä ole varmuutta, alan opintoja on mahdollista suorittaa avoimien korkeakoulujen kautta, niin Itä-Suomen yliopistossa, Karelia-amk:ssa kuin Savonia-amk:ssakin. Mikäli kiinnostusta biotalouden opintoihin siis on, niin kannattaa käydä tutustumassa koulutustarjontaamme.

Tämän blogi-kirjoituksen myötä me biotalouden erikoistumiskoulutuksen toteuttajat haluamme onnitella kaikkia teitä koulutuksesta nyt valmistuvia ja toivottaa kaikille biotalouden alasta kiinnostuneille oikein hyvää joulun aikaa! Tuokoon vuosi 2024 mukanaan monta hyvää uutta kehitysaskelta biotalouden alalle!

Kirjoittajat:
Sini Rantanen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tanja Brask, Savonia-ammattikorkeakoulu
Piritta Torssonen, Itä-Suomen yliopisto
Laura Tomppo, Itä-Suomen yliopisto

Photo by Mark Blackwell on Unsplash

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.