Biotalouden projekteja, palvelumuotoilua ja verkostoitumista

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen lähipäivät pidettiin Kuopiossa 9.-10.6.2022. Viimein saatiin pidettyä ensimmäiset lähiopetuspäivät koronapandemian jälkeen. Päivät olivat sään tavoin täynnä vaihtelua, kun opiskelijoiden omien projektitöiden, laboratorio- ja yritysvierailuiden sekä eri alan luentojen ja palvelumuotoilutyöpajojen yhdistelmällä vietettiin pari päivää tiiviisti biotalouden alan eri aiheiden parissa.

Torstaiaamuna Savonian tiloihin kokoontuessa ilmassa piillyt pieni jännittyneisyys karisi jo ensimmäisten tuntien aikana, kun opiskelijat pääsivät heti ensi töikseen esittelemään toisilleen biotalouden projekti -opintojaksoon liittyvien projektiensa suunnitelmia. Saimme kuulla loistavia ideoita mm. proteiinipitoisten toukkien kasvatuksen hiilijalanjäljestä, yritysvastuuraportoinnista sekä kaupunkien kehittämissuunnitelmista. Suunnitelmien esittelyn jälkeen päivän ohjelma jatkui vierailuilla Savonian vesilaboratorioon sekä UEF:n Kuopion kampuksen laboratorioihin, joissa näimme mm. hidas pyrolyysi-laitteiston. Iltapäivällä siirryimme puolestaan kaupungin toiselle puolelle tutustumaan Iso-Kallan panimo Oy:hyn. Yritys tuottaa vuosittain noin 100 000 litraa olutta ja virvokkeita. Panimokierros herätti biotalouden erikoistumiskoulutuksen opiskelijoissa ajatuksia muun muassa prosessissa syntyvien jätteiden kierrätykseen liittyen. Biohajoavan mäskin ja humalan jatkohyödyntäminen sekä pakkausmateriaalien kierrätys kirvoittivat erityisesti kysymyksiä. Torstai-illan kruunasi opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen illallinen ravintola Vanhassa Satamassa. Savon sydämessä ollessamme luonnollisesti monen lautaselle päätyi alueelle tyypillinen lähiruoka-annos, paistetut muikut.

Perjantain lähipäivä keskittyi biotalouden liiketoiminnan palvelumuotoiluun, jonka teema oli globaalit haasteet: luontokato, energiamurros sekä ravitsemus ja ruoantuotanto. Professori Elina Oksanen Itä-Suomen yliopistolta aloitti aamun esityksellä luontokadosta ja ilmastomuutoksesta, joiden hän totesi olevan globaalisti ajateltuna vakavimmat uhat ihmiskunnalle. Tämän jälkeen Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori Anniina Kontiokorpi puhui tulevaisuuden energiatarpeista ja siitä, millaisia haasteita ja mahdollisia ratkaisuja energian tarpeeseen ja tuotantoon liittyen meillä on. Ruoantuotannon pariin meitä johdatteli puolestaan professori Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistolta aiheellaan ”Ruokasysteemin muutoksen merkitys yksilön ravitsemukseen – osa kestävää tulevaisuutta”. Marjukan luennolta opimme, että ruoantuotannossa ollaan siirtymässä sarjatuotannosta ja pitkistä kuljetusmatkoista yksilöllisempään ja pienempiskaalaiseen tuotantoon ja tavoitteena on, että ravitsemuksellisesti hyvälaatuista ruokaa saataisiin tuotettua kaikille kestävän kehityksen mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä kunnioittaen.

Pienen tauon jälkeen metsäekonomian ja -politiikan professori Jouni Pykäläinen Itä-Suomen yliopistosta ohjasi opiskelijoita Biotalouden liiketoimintaympäristö ja liiketoimintaverkostot -esityksellään huomioimaan erilaisia tulokulmia palvelumuotoiluun liittyen. Jouni kannusti opiskelijoita pohtimaan palvelumuotoiluharjoituksissaan erityisesti perinteisten menetelmien ulkopuolisia mahdollisuuksia. Esimerkkinä hän nosti esille, että arvoketju on tyypillinen tapa tuottaa ruokaa tai vaikkapa ainespuuta, mutta arvoverkoston avulla voitaisiin puolestaan siirtyä enemmänkin esimerkiksi lähiruuan tuotannon pariin ja mm. luonnontuotealalla arvoverkostot ovatkin jo tyypillinen tapa toimia.
Asiantuntija alustuksien jälkeen siirryimme Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen Sanna Soppelan johdatuksella palvelumuotoilutyöpajojen pariin. Palvelumuotoilussa ideana on kehittää käyttäjä- tai ihmislähtöisesti palveluita tai palveluliiketoimintaa. Empatia ja asiakaskokemukset ovat yksi tärkeimmistä lähtökohdista palvelumuotoilussa. Opiskelijat määrittelivät ensin kolmessa eri ryhmässä biotalousaiheisen muotoiluhaasteen itselleen ja lähtivät jalostamaan ja muotoilemaan tästä hiljalleen päivän edetessä varsinaista palvelukonseptia asiakkaalleen. Päivän päätteeksi loppuyhteenvetona saimme kuulla erilaisia ratkaisuja maailman ruokahuoltoon, rakentamisen vastuullisuuspalveluihin ja energiahaasteisiin liittyen.
Kasvotusten tapaaminen koettiin merkitykselliseksi niin opiskelijoiden kuin opettajien puolesta. Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää auringosta nauttien!

Kirjoittajat: Sini Rantanen Karelia-amk, Piritta Torssonen Itä-Suomen yliopisto, Laura Tomppo Itä-Suomen yliopisto ja Tanja Pentinsaari Savonia-amk

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.