Palvelumuotoilulla uutta kestävää liiketoimintaa

Suomessa luonnonvarojen laskennallinen ylikulutuspäivä oli vuonna 2022 jo 31. maaliskuuta (WWF). Enää ei riitä, että toimimme maapallon kantokyvyn rajoissa, vaan talouden toimenpiteiden on korjattava jo syntyneitä vahinkoja ja kehitettävä uusia tapoja toimia (Hellström & Porevuo, 2020). Puhutaankin vihreästä siirtymästä, jonka vahvoja osia ovat bio- ja kiertotalouden ratkaisut.

Bio- ja kiertotalouden toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosien aikana hurjalla vauhdilla. Elämme verkottuneessa ja nopeasti kehittyvässä innovaatiotaloudessa, joka mahdollistaa uudentyyppisen arvonluonnin. Vakioidut ja usein luonnon kannalta kestämättömät arvoketjut haastetaan toimialarajat ylittävillä ja nopeasti kehittyvillä arvoverkoilla. Avoimen innovaation ja alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään kiihtyvällä vauhdilla kestävän liiketoiminnan ratkaisujen pohjana.

Yhteistyö koulutuksen, liiketoiminnan ja tutkimuksen välillä on välttämätöntä, jotta globaaleihin ongelmiin aidosti vaikuttavia ratkaisuja saadaan aikaan.  “Ajattele globaalisti – toimi paikallisesti” – ajattelu on usein hyvä lähtökohta kestävän bio- ja kiertotalouden liiketoimintamalleille.

Palvelumuotoilu on konkreettinen tapa kehittää uusia, kestäviä liiketoimintaratkaisuja. Sen perimmäisenä tarkoituksena on luoda arvoa asiakkaalle muotoilemalla sellaisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen ja samanaikaisesti tuottavat liiketoiminnallista hyötyä yritykselle.

Globaalien haasteiden, kuten energiamurroksen, ruokakriisin ja luontokadon ratkaiseminen on meidän kaikkien tehtävä, mutta kukaan ei voi ratkaista näitä maailmanlaajuisia ongelmia yksin. Palvelumuotoilu tarjoaa keinoja yhteiskehittää ratkaisuja globaalien haasteiden hillitsemiseksi ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi luomalla uusia liiketoimintaratkaisuja. Palvelumuotoilu on luova ja innovatiivinen prosessi, joka lähtee liikkeelle ratkaistavan haasteen syvällisestä ymmärtämisestä.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen osana opiskelijat perehtyvät biotalouden liiketoimintaympäristön muutokseen ja palvelumuotoiluun. Kyseinen osio on avattu myös muille teemasta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan Biotalouden liiketoiminnan palvelumuotoilu -koulutukseen!

Järjestämme Biotalouden liiketoiminnan palvelumuotoilu -koulutuspäivän Kuopiossa 10.6.2022. Koulutuspäivässä pääset perehtymään:

  • globaaleihin haasteisiin (energiamurros, ruokakriisi ja luontokato)
  • liiketoimintaympäristön muutokseen
  • palvelumuotoilun perusteisiin

Koulutuspäivä antaa sinulle uusia ja virkistäviä ajatuksia kehittää biotalouden liiketoimintaa.

Ilmoittaudu mukaan 31.5.2022 mennessä. Katso lisätietoja koulutuspäivän ohjelmasta.

Lisätietoja: Piritta Torssonen, Itä-Suomen yliopisto, piritta.torssonen(at)uef.fi, 050 405 8236

 

Kirjoittajat:

Piritta Torssonen, Itä-Suomen yliopisto

Jouni Pykäläinen, Itä-Suomen yliopisto

Sanna Soppela, Itä-Suomen yliopisto – Jatkuvan oppimisen keskus

Senni Pykäläinen, Itä-Suomen yliopisto – Jatkuvan oppimisen keskus

Tanja Pentinsaari, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Hellström, E. ja Porevuo, M. 2020. Talous tulevaisuuden palveluksessa. Sitra. ISBN 978-952-347-184-9 https://www.sitra.fi/julkaisut/talous-tulevaisuuden-palveluksessa/

Ylikulutuspäivä, WWF. https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/

 

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.