Bioerko – aikaa ja tukea uuden kehittämiseen

Opiskelijan ääni Bioerkosta – aikaa ja tukea uuden kehittämiseen

Itä-Suomessa Biotalouden erikoitumiskoulutus on ollut hyvässä vauhdissaan. Edellisessä blogikirjoituksessa nostettiin esille Bioerkon toteutuksessa käytettyjä pedagogisia ratkaisuja ja tällä kertaa Bioerko-opiskelija Mimma Kuurakka (ympäristöasiantuntija, Savon Voima Oyj) kertoo opiskelijanäkökulmasta mm. työelämäpohjaisesta kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä kytkeytyy työelämälähtöiseen haasteeseen, jota ratkotaan yhdessä akateemisen- ja työelämämentorin kanssa.

Kehittämistehtävä
Kehittämistehtävässäni pyrin rakentamaan toimintamallia, jonka avulla voitaisiin edistää sähköjohtoalueiden nykyistä monipuolisempaa hyötykäyttöä. Sähköjohto ei rajoita kaikkea maankäyttöä, ja metsäisestä maisemasta poikkeavasti hoidettuina alueina johtoaukeilla on paljon potentiaalia. Niillä voidaan esimerkiksi viljellä matalia kasvustoja, tukea monimuotoisuutta esimerkiksi niittymäistä lajistoa ja pölytyspalveluja suosimalla tai vaikkapa edistää pienriistan elinehtoja riistapeltojen ja -tiheiköiden avulla. Johtoalueiden monikäytön lisäämiseksi on tärkeää tiedottaa maanomistajia erilaisista käyttömahdollisuuksista ja tarjota heille tietoa, tukea ja yhteystahoja eri hyödyntämistapojen helpottamiseksi. Osana toimintamallin rakentamista hyödynnän kehittämistehtävässä mm. palveluverkoston kehittämisen työkaluja sekä sidosryhmäanalyysin menetelmiä, mikä helpottaa eri asiantuntijoista ja tahoista koostuvan verkoston rakentamista monikäyttötapojen tueksi.

Miten opinnot ovat edistäneet osaamista?
Koulutuskokonaisuuden omilla kursseilla on mm. käyty läpi esimerkkejä biotalouden nousevista trendeistä ja verkostoitumistavoista, harjoiteltu ennakoivaa ajattelua sekä tutustuttu erilaisiin työkaluihin, jotka soveltuvat haastaviin päätöstilanteisiin. Valinnaisia opintoja on puolestaan saanut valikoida laajasta skaalasta vaihtoehtoja sen mukaan, mitä juuri omat tarpeet sattuvat olemaan. Itse olen valinnaisten opintojen kautta mm. syventänyt kehittämistehtävän sisältöön liittyvää osaamistani, perehtynyt paremmin kiertotalouteen sekä hakenut tuoreita näkökulmia yritysvastuun kehittämiseen omassa organisaatiossani. Kaiken kaikkiaan opinnot ovat tarjonneet hyvin uusia näkemyksiä, auttaneet syventämään omaa ammattitaitoa ja ennen kaikkea tarjonneet mahdollisuuden sellaiseen kehittämistyöhön, johon perustyön ohessa olisi vaikea tai jopa mahdoton löytää muutoin aikaa ja riittävää tukea.

Kirjoittanut: Mimma Kuurakka, ympäristöasiantuntija, Savon Voima Oyj ja Piritta Torssonen, projektipäällikkö, Itä-Suomen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.