Biotalouden sivuvirrat lähipäivän kuulumisia

Biotalouden sivuvirrat -opintojakson lähipäivän kuulumisia

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla olevan Biotalouden sivuvirrat –eriyttävän kokonaisuuden lähipäivä järjestettiin Finnoflag Oy:n laboratoriossa Innocumissa Siilinjärvellä 8.2.2019. Lähipäivään osallistui 7 opiskelijaa ja 3 kouluttajaa ja 1 Savonian opettaja (kuva 1). Lähipäivän aiheena oli mikrobipohjaisen biojalostuksen opetus, eli orgaanisten jäte- ja sivuvirtojen jalostaminen biomateriaalien raaka-aineiksi ja energiajalosteiksi. Koulutusta veti dos. Elias Hakalehto Finnoflag Oy:stä, Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin yliopistosta sekä laboratoriopäällikkö Anneli Heitto Finnoflag Oy:stä ja Matti Heitto Finnoflag Oy:stä.

Kuva 1. Vasemmalta: Matti Heitto, Raija Kumpula, Pekka Hyvärinen, Riitta-Liisa Kallinen, Matti Pottonen, Elias Hakalehto, Jari Toivoniemi, Jaana Kolehmainen, Anneli Heitto. Kuvasta puuttuu Matti Voutilainen. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Päivään kuului yleisluento innovatiivisista bioprosesseista jätteiden käsittelyssä sekä mikrobien hyödyntämisestä biojalostuksessa. Yleisluennon jälkeen opiskelijat pääsivät Finnoflag Oy:n laboratoriossa osallistumaan nollakuitu-biomassan biojalostamiseen heidän kehittämillä menetelmillä. Opiskelijat pääsivät laittamaan parin bioprosessissa käytettävän mikrobikannan näytteet Finnoflag Oy:n kehittämään PMEU-laitteeseen (kuva 2) nopeutettuun rikastukseen ja myöhemmin päivän aikana päästiin jo katsomaan niiden kasvukäyriä. Nollakuitunäytteiden pH:ta ja glukoosipitoisuutta mitattiin / säädettiin sekä valmisteltiin halutulla mikrobikannalla tehostettu nollakuitunäyte PMEU-ruiskuun simuloimaan bioprosessin bioreaktorivaihetta. Päivän aikana osallistujat saivat kuulla useita käytännön esimerkkejä mikrobien huomioinnista ja hyödyntämisestä erityisesti ravitsemuksessa, kliinisellä alalla, ympäristövalvonnassa sekä biojalostuksessa.

Kuva 2. Finnoflag Oy:n kehittämän kannettavan mikrobien rikastuslaitteen (PMEU) avulla on mahdollista tutkia ja kehittää mikrobien aineenvaihduntaan perustuvia menetelmiä mm. biojalostukseen. Kuva: Kevin King.

Lopuksi käytiin keskustelemalla läpi osallistujien omia kiinnostuksen kohteita ja mitä kosketuspintaa päivän annilla voisi olla omassa työssä tai laajemmin omassa organisaatiossa. Kukin opiskelija edusti eri alaa: metsä, marjat, turve, jäte, energia, biokaasu, mittaaminen. Päivän aikana esitettiin lukuisia kysymyksiä ja käytiin vilkasta keskustelua. Luentomainen opetus ja laboratoriotyöskentely vuorottelivat jouhevasti päivän aikaan, muodostaen eheän kokonaisuuden, joka oli suunnattu nimenomaan Biotalouden erikoistumiskoulutukseen.

Kirjoittanut: Ari Jääskeläinen, tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.