Opintomatka Itävaltaan

Oppia Itävallasta

Opintomatka Itävaltaan 17.-21.6.2018

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen ESR-hankkeessa – innovaatioita ja osaamista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä Itä-Suomen kasvu- ja rakennemuutosalalle (Is-bioerko) on tavoitteena kehittää Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen sekä biotalouden yritysten ja muiden organisaation kanssa uusi työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen malli.  Mallin kehittämiseksi kerätään kokemuksia tutustumalla hyviin yritysten ja korkeakoulujen välisiin yhteistyömalleihin. Ensimmäinen tätä tavoitetta palveleva opintomatka tehtiin Itävaltaan kesäkuussa 2018. 

Matkaohjelma

17.6. Lento Suomesta Itävaltaan
18.6. Tutustumiskohteet: Burgerland UAS ja ESEIA
19.6. Tutustumiskohteet: TU Graz ja Green Tech Cluster
20.6. Tutustumiskohteet: Bioenergy 2020+, BDI BioEnergy Int. sekä KWB (Kraft und Wärme aus Biomass)
21.6. Lento Itävallasta Suomeen

Poimintoja vierailuista

ESEIA (European Sustainable Innovation Alliance)

ESEIA on perustettu vuonna 2009 nimenomaan yliopistojen välisen erityisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen. Eseia edistää kansainvälistä yhteistyötä, hallinnoi energia-innovaatio -projekteja, järjestää asiantuntijapaneeleita ja suunnittelee energia-alan yrittäjyyskoulutusohjelmia. Tällä hetkellä Eseialla on 29 jäsentä 12 eri EU:n maassa.  Eseialla on myös omaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on antaa opiskelijoille, tutkijoille, ammattilaisille mahdollisuus korkeatasoiseen koulutukseen Euroopan laajuisesti. Koulutusmuotoja ovat mm. konferenssit, kansainväliset kesäkoulut, pilot plant ja laboratoriokurssit, henkilövaihdot jne. Jäsenille tärkeä osa ESEIAN toimintaa edellisen lisäksi on kansainvälisten hankkeiden valmistelu ja hallinnointi. Eseia hallinnoi H2020 rahoituksella toteutettua BET (Bio Energy Train) – hanketta, jonka tavoitteena on ollut tuottaa koulutusmateriaalia ja järjestää koulutusta sekä yliopistojen peruskoulutuksessa (MSc) että yritysten olemassa olevan työvoiman täydennyskoulutuksessa.

Yllä olevassa kuvassa olemme ESEIAN toimiston pihalla TU Grazin alueella. Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Harri Auvinen (TKI-asiantuntija Savonia-amk), Anna Gabbert (Projektipäällikkö, BET-project, ESEIA), Jarmo Mäkelä    (projektipäällikkö, Karelia-amk), Laura Tomppo (Tutkijatohtori, UEF), Brigitte Hasewend (Johtaja, ESEIA), Piritta Torssonen (Tutkijatohtori, UEF), Reijo Lappalainen (Professori, UEF), Markku Huhtinen (Lehtori, Savonia-amk) ja Tuomo Turunen (Toimitusjohtaja, Metsäpalvelu Turunen Oy)

TU Graz

TU Graz on ollut mukana ESEIAN hallinnoimassa BioEnergyTrain (BET) hankkeessa, jossa tavoitteena on ollut tuottaa koulutus materiaalia ja järjestää koulutusta bioenergia-alan uusiin koulutus tarpeisiin. TU Grazin vastuulla on ollut Biorefinery MSc koulutuksen suunnittelu ja toteutus. Koulutusohjelman materiaali koostuu pienistä erillisistä osista ”nugeteista” joista on helppo järjestää koulutusta myös yritysten lyhytkestoisiin koulutustapahtumiin.

Vierailukohteissa ohjelma aloitettiin esittelemällä isännille meidän Is-bioerko -hanke ja sen tavoitteet. Kuvassa UEF:n Piritta Torssonen hankkeemme projektipäällikkö esittelee hankettamme TU Grazin isännille (prof. Wolfgang Baur (vas) ja apul.prof Marlene Kienberger (oik.)).

Green Tech Cluster Styria

Green Tech Cluster Styria on julkisten organisaatioiden ja yritysten PPP-yhteenliittymä ja sen tavoitteena on tukea yritysten innovaatiotoimintaa ympäristöystävällisen tekniikan kehittämisen alueella. GreenTechClusterin toimisto sijaitsee näyttävässä 60 m korkeassa Science Towerissa Grazissa. Rakennus on toiminut uusien energiaratkaisuiden pilotoinnin platformina, se on esim. päällystetty läpinäkyvillä laseilla, jotka muuttavat valon sähköenergiaksi.

Kuvassa oikealla keskellä Suomen lippua pidellen meille GreenTechClusterin toimintaa esitellyt organisaation tutkimusyhteistyöstä vastaava projektipäällikkö Dr Maria Ortner. 

Green Tech Cluster Styria on arvioitu menestyksekkäimmäksi Green Tech Clusteriksi maailmassa (ICN International Cleantech Network) ja Clusteri on saanut vuonna 2017 EU:n RegioStar palkinnon, jolla halutaan tuoda esille EU-tasolla parhaita aluekehityskäytäntöjä. Green Tech Cluster Styria on myös ESEIAN jäsen.  Clusterissa on n. 10 työntekijää. GreenTech Clusterin palveluihin kuuluvat

  • avustaminen TKI-projektien valmistelussa ja kehittelyssä
  • tiedon tuottaminen tulevasta kehityksestä ja mahdollisuuksista (Tech Radar)
  • avustaminen projektin eri vaiheissa aina asiakkaiden saavuttamiseen ja markkinoille pääsyyn saakka
  • edellä olevan lisäksi palveluita räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Clusteri pyrkii myös edistämään yliopistojen ja yrityksien yhteistyötä ja tarjoaa alustan yrityksien ja yliopistojen väliselle keskustelulle ja kanssa käymiselle.  BET (Bio Energy Train) – hankkeessa GreenTechClusterin vastuulla on ollut yritysten henkilöstön täydennyskoulutus. Hankkeessa on yritysten tarpeista lähtien hyödyntäen yliopistojen maisteriohjelmia varten tuotettua materiaaleja järjestetty

  • workshop-tyyppisistä koulutuksista yritysten keskijohdolle (0,5- 2 pv)
  • sekä laajempia räätälöidyistä koulutuksia

Matkan tuliaiset

Matkan aikana löydettiin lukuisia tapoja, miten itäsuomalainen biotalouden osaamiskeskittymä voi saada synergiaetua yhteistyöstä itävaltalaisten verkostojen ja yliopistojen kanssa.

  • BET (Bio Energy Train hankkeen) materiaali saadaan käyttöön Is-bioerko hankkeeseen
  • Saimme kutsun mukaan ESEIAN (Horizon 2020 LC-SC3-CC-5-2018) hankevalmisteluun. Haun aiheena Research, innovation and educational capacities building for energy transition (hakemus jätetty ja siinä ovat mukana Savonia ja UEF)
  • Opiskelijamme ja tutkimushenkilöstömme voivat osallistua ESEIAN intensiivikoulutusjaksoille (esim. Organic waste utilization lab course (Lokakuu 2018 Saksa))

Muitakin mahdollisuuksia yhteistyöhön esitettiin ESEIA:n taholta. Tulevat yhteistyömuodot on tarkoitus kirjata lähiaikoina ESEIA:n kanssa laadittavaan yhteistyösopimukseen.
Samoin saimme ajatuksia miten Is-bioerkon toimintamallia voidaan kehittää ottamalla esimerkkiä erityisesti GreenTechClusterin ja ESEIAN verkostoissa toteutettavasta yhteistyöstä yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Muut muistot

Onneksi meille jäi hieman aikaa työpäivän päätteeksi nousta Grazin keskellä olevalle Schlossbergin kukkulalle ihailemaan Grazia ympäröivän Styrian maakunnan vihreän laakson kauniita maisemia.

Kirjoittanut: Markku Huhtinen, lehtori, Savonia-ammatikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.