Biotalouden erikoistumiskoulutus kehittyy Itä-Suomessa

Biotalouden erikoistumiskoulutus kehittyy Itä-Suomessa

Vuoden 2018 syksyllä aloitettu Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisesti toteuttama biotalouden erikoistumiskoulutus oli onnistunut kokonaisuus. Tämä käy selväksi opiskelijoiden palautteista. Koulutuksen sisältö sopi hyvin opiskelijoiden oman osaamisen täydentämiseen ja heidän edustamiensa organisaatioiden kehittämistarpeisiin. Hyvää palautetta tuli myös mahdollisuudesta yhteisiin keskusteluihin ja verkottumiseen, erityisesti lähipäivien yhteydessä. Eniten kehittämistä nähtiin opiskelijahallinnossa ja oppimisympäristöjen käytössä. Kolmen korkeakoulun opiskelijahallinnot toimivat yksinään sujuvasti, mutta niiden yhteispeli ei aina sujunut ilman ylimääräisiä kierroksia. Myöskään kolmen korkeakoulun verkko-oppimisympäristöissä tapahtuva opiskelu ei ollut opiskelijan näkökulmasta kovin selkeää ja sujuvaa.

Koulutuksen toinen toteutus tulee hakuun huhtikuussa 2020 ja se aloitetaan syksyllä. Opetussuunnitelmassa on sekä vanhaa että uutta. Vanhaa on opintojaksoihin perustuva rakenne ja työelämälähtöinen kehittämistehtävä osana opintoja. Uusia piirteitä edustavat uudet opintojaksot, joilla pyritään vastaamaan ajankohtaisiin biotalouteen liittyviin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen. Opintoihin kuuluu edelleen osaamista tukevia opintoja, mutta niiden valinta on entistä joustavampaa ja ne voidaan liittää tiiviimmin opiskelijoiden omiin kehittymistavoitteisiin.

Toteutusta on myös kehitetty palautteiden pohjalta. Osaamista suuntaavat opintojaksot toteutetaan lähes kokonaan verkossa. Lähipäivät säilyvät, mutta niiden sisältöä kehitetään. Lähipäivien pääsisältönä on opintoihin liittyvät työpajat ja yritysvierailut. Kolmen eri verkko-oppimisympäristön sijasta käytetään yhteistä Digicampus-ympäristöä. Tällä sujuvoitetaan opintojen suorittamista ja niiden arviointia. Työelämämentorien roolia vahvistetaan ja heidän perehdyttämiseensä kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Valtakunnan suosituin biotalouden erikoistumiskoulutus on erinomainen mahdollisuus oman osaamisen syventämiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen!

Haku seuraavaan biotalouden erikoistumiskoulutukseen on auki 1.4. – 30.4.2020!

Kirjoittanut: Jarmo Mäkelä, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.