Miltä biotalouden erikoistumiskoulutus näyttää arvioinnissa?

Miltä biotalouden erikoistumiskoulutus näyttää arvioinnissa?

”Sain uusia ajattelutapoja!”

”Tuli kokonaiskäsitys biotaloudesta!”

Näin tuumaavat Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opiskelijat jatkuvan oppimisen arviointiraportissa, joka teetettiin loppuvuodesta 2019 Itä-Suomen yliopistolla. Arvioinnissa ulkopuolinen taho selvitti Biotalouden erikoistumiskoulutuksen ensimmäisen toteutuksen toimivuutta ja koulutuspalveluiden tavoitteiden toteutumista. Arviointi perustui kirjalliseen materiaalin sekä opettajien, opiskelijoiden, oppilaitosten ja sidosryhmien haastatteluihin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tehokkaita kokonaisuuksia ja selkeää ohjausta

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vastata opiskelijan ja työelämän tarpeisiin.  Kehittämistehtävässä ja valinnaisissa opinnoissa opiskelijat ovat voineet suunnata oppimistaan omien tavoitteidensa mukaisesti ja valita sellaisia osa-alueita, jotka tukevat omaa oppimispolkua parhaiten. 
Arvioinnissa kiiteltiin lähipäiviä ja niiden tehokasta ajankäyttöä, mutta toivottiin selkeyttä kurssien rakenteisiin, ohjeita verkko-opetukseen ja helpotuksia oman oppimisen seurantaan. Ohjauksen osalta arvioinnissa nousi esiin tarve perusteelliselle ohjaukselle koulutuksen alussa, minkä lisäksi mentoreiden rooliin kaivattiin selkeyttä. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opiskelijat tulivat hyvin eri lähtökohdista ja koulutuksessa osa saikin tarkempaa tietoa ja osa etsi yleistietoa biotaloudesta, juuri niin kuin jatkuvassa oppimisessa onkin tarkoitus. Opiskelijalähtöisyyttä ja ajankohtaisiin koulutustarpeisiin vastaamista on hyvä pitää keskeisinä päämäärinä Biotalouden erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä jatkossakin. 

Kolmen korkeakoulun yhteistyötä

Biotalouden erikoistumiskoulutus on Savonia-ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen Yliopiston yhteistyönä toteuttama koulutus ja se on synnyttänyt tiiviin korkeakoulujen yhteistyöverkoston luonnonvara-alalle. Yhteistyö on toteutunut hyvin suunnittelussa ja toteutuksessa, ja kaikissa oppilaitoksissa kokemukset konkreettisemman ammattikorkeakoulun ja teoreettisemman yliopiston yhteistyöstä ovat myönteisiä. 

Biotalouden erikoistumiskoulutus tukee alueen korkeakoulujen roolia veturina ja tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia biotalousalan laajaan yritysyhteistyöhön. Yhteistyötä voidaan laajentaa yhä enemmän yritysmaailman toimijoihin ja myös muihin tiedekuntiin biotalouden eri osa-alueiden osalta. 

Katse kohti uutta koulutustoteutusta

Koulutukseen osallistuneet kokivat kurssin rahanarvoiseksi ja korkeatasoiseksi. Opiskelijat olivat hakeutuneet koulutukseen muun muassa verkostoituakseen, parantaakseen työnsaantimahdollisuuksiaan ja kehittääkseen omaa ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan ja nämä tavoitteet täyttyivät koulutuksessa hyvin.

”Hyvä että tuli uusia verkostoja ympäri Suomea, olen edelleen yhteydessä muihin opiskelijoihin.”
”Sai minut hankkimaan lisätietoa ja miettimään asioita.”

Arviointiraportti osoittaa, että niin opiskelijat, opettajat kuin yrityksetkin pitävät Biotalouden erikoistumiskoulutusta tärkeänä. Arvioinnissa esiin tulleet kehitysideat huomioidaan seuraavassa toteutuksessa, jotta koulutusta saadaan kehitettyä entisestään. Kuten arvioinnissa todetaan, on Biotalouden erikoistumiskoulutus ollut onnistunut aloitus biotalouden koulutukseen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Haku seuraavaan biotalouden erikoistumiskoulutukseen on auki 1.4. – 30.4.2020!

Kirjoittanut Elli Hämynen, hankesuunnittelija ja Jukka Tikkanen, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.