Blogi

Yhteistyötä yli valtameren ja aikaerojen

Join-bioerko-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä biotalouden saralla. Tähän liittyen toteutimme huhtikuussa 2022 opintomatkan toiselle puolelle maapalloa. Yhteistyöoppilaitoksemme sijaitsee siis kaukana, mutta otetaanpa alkuun pieni arvuutteluleikki – mikä maa on kyseessä? Tämä maa sijaitsee Atlantin rannikolla. Asukasmäärä tässä maassa on noin puolet Suomen asukasmäärästä. Pinta-alaltaankin maa on noin puolet Suomesta. Maassa sijaitsee paljon […]

Lue lisää

Palvelumuotoilulla uutta kestävää liiketoimintaa

Suomessa luonnonvarojen laskennallinen ylikulutuspäivä oli vuonna 2022 jo 31. maaliskuuta (WWF). Enää ei riitä, että toimimme maapallon kantokyvyn rajoissa, vaan talouden toimenpiteiden on korjattava jo syntyneitä vahinkoja ja kehitettävä uusia tapoja toimia (Hellström & Porevuo, 2020). Puhutaankin vihreästä siirtymästä, jonka vahvoja osia ovat bio- ja kiertotalouden ratkaisut. Bio- ja kiertotalouden toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosien […]

Lue lisää

Energiamurros – Uhka vai mahdollisuus biotaloudelle ja huoltovarmuudelle?

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla, kotimaisilla ratkaisuilla on saanut paljon näkyvyyttä viime aikoina Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jonka seurauksena keskustelu tuontipolttoaineiden ja -energian määrän vähentämisestä on syventynyt. Keskusteluissa on nostettu esiin erityisesti Suomen ja sen energiajärjestelmän huoltovarmuuden varmistaminen. Kuinka käy huoltovarmuudelle osana energiamurrosta? Sitä tarkastelemme tässä kirjoituksessa. Keskiössä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla Uusiutuvan energian osuus on […]

Lue lisää

Biokaasu tutuksi koulutusmatkoilla

Biotalouden osaamista voi lisätä nyt myös koulutusmatkojen kautta! Karelia-amk ja Savonia-amk järjestävät yhdessä maatilallisille, pienyrittäjille, energiayrittäjille, kunnan edustajille sekä muille kiinnostuneille kaksi biotalouden koulutusmatkaa maaliskuussa 2022. Koulutusmatkoilla tutustutaan paikalliseen biokaasun tuotantoon, erilaisiin tuotantotekniikoihin sekä loppumädätteen hyödyntämiseen. Kiinnostavinta tietenkin on, mitä tuotetulla biokaasulla tehdään ja onko biokaasutuotanto kannattavaa. Mukana koulutusmatkoilla on Envitecpolis Oy:n monessa ”lietteessä” pyöritetyt […]

Lue lisää

Biotalous ja elinikäisen oppimisen suositukset – osa 2

Paukkuvat pakkaset ovat siivittäneet meitä Itä-Suomessa kohti vuoden ensimmäisiä biotalouden tekoja. Join-bioerko -hankkeessa on ehditty jo vuoden vaihteen jälkeen paneutua niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin biotaloushaasteisiin ja lisäksi uusi biotalouden erikoistumiskoulutuksen ryhmä odottaa jo kärsimättömästi ensimmäisiä etäpäiviä ja koulutuksen alkua. Nyt uuden koulutuksen alkaessa onkin hyvä palata vuoden 2021 viimeisimpään blogikirjoitukseemme, jossa porauduimme Sitran ”Millä suosituksilla? […]

Lue lisää

Biotalous ja elinikäisen oppimisen suositukset – osa 1

Itä-Suomessa olemme kolmen korkeakoulun voimin edistäneet bio- ja kiertotalouden osaamista ja sen tarjontaa työelämän muuttuviin tarpeisiin Join-Bioerko -hankkeessa. Sitra julkaisi hiljattain selvityksen ”Millä suosituksilla? – Kohti elinikäisen oppimisen Suomea”. Selvityksessä esitettiin 7 suositusta, joista löydämme selkeitä yhtymäkohtia Join-Bioerkon tavoitteisiin. Tässä blogissa käsittelemme suosituksia 1, 2 ja 4, suosituksiin 5-7 palaamme seuraavassa blogissa. 1 .” Elinikäisen […]

Lue lisää

The end of the beginning – looking forward to build future of bioeconomy together

After two intensive weeks the online course ”Sustainable Solutions for Circular Bio-based World (5 ECTS)” has successfully come to its end. Planification for the joint course between Chile and Finland started at the end of March 2021, following the agreement between seven universities: la Universidad Católica del Maule de Chile, la Universidad Austral de Chile, […]

Lue lisää

Erilaisilla taustoilla erikoistumiskoulutukseen

Itäsuomalaisen biotalouden erikoistumiskoulutuksen kolmannen toteutuksen on määrä pyörähtää käyntiin ensi tammikuussa. Hakuaika tulevaan toteutukseen alkaa perjantaina 1.10.2021 ja päättyy maanantaina 1.11.2021 klo 15.00. Koulutuksen valintaperusteiden mukaan hakija on hakukelpoinen biotalouden erikoistumiskoulutukseen, mikäli hänellä on aikaisempi biotalouden alalle soveltuva korkeakoulututkinto olemassa. Tällaisia selkeästi biotalouden alalle soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi maatalous- ja metsätieteellisen, luonnontieteellisen tai tekniikan alan […]

Lue lisää

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalousstrategia

Hiilitaloudesta biotalouteen -aamukahvit järjestettiin 19.8.2021 liittyen valmisteilla olevaan Suomen biotalousstrategiaan. Aamukahvien puhujina toimivat Sari Tasa Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Anne Poutiainen Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä Piritta Torssonen Itä-Suomen yliopistosta. Sari Tasa nosti esille Suomen biotalousstrategian päätavoitteen, joka on biotalouden arvonlisän nostaminen nykyisestä kolmesta prosentista neljään prosenttiin. Luken tuottaman 2019 vuoden tutkimuksen mukaan biotalouden osuus kansantaloudesta jakaantui seuraavasti; tuotos […]

Lue lisää

Joint learning on forest bioeconomy

On March 2021, seven Chilean and Finnish universities informed about co-operation to enhance bilateral capacity building in the field of bioeconomy and sharing the best practices between Chile and Finland (read more). After that first steps for co-operation have been planned and they will be implemented during the following September and October. Our mutual interest […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.